-  
  -  
  -  
2007 Volvo V50 2007 Volvo V50 YV1MW382872329223 4 Cylinder Engine Automatic 2.4i / ROOF / LTHR / ALLOYS FWD Station Wagon Silver Metallic Volvo 0 N201297B 10.9 7.4
Body Type
Station Wagon
Transmission
Automatic
Engine
4 Cylinder Engine
MSRP: $3,496